Kultura klasicky

ramecek banner

Dopoledne

Masné krámy

Galerie Masné krámy
Původně byla galerie středověkou masnou tržnicí, postavenou roku 1329. V roce 1856 prodělala novogotickou přestavbu a stavba byla dopněna o malebné cimbuří. Jako tržnice sloužila do 2. světové války, poté byla využívána jako skladiště. V roce 1962 už byla budova natolik zchátralá, že byl vydán demoliční výměr. Rok 1965 stavbu zachránil a rozhodlo se že bude využita jako výstavní síň. Následující rok byl architektem Františkem Matějovičem připraven projekt rekonstrukce. V letech 1967-71 byla rekontrukce realizována a v březnu 1972 byla galerie otevřená.

Otevírací doba: Út-Ne 10:00 - 18:00
Vstupné: 20,-
Akutální výstavy: Interiéry duše

Galerie města Plzně

Galerie města Plzně
Galerie je součástí komplexu radničních budov a disponuje reprezentativními výstavními prostory. Za čtyři roky své existence se galerie dostala mezi nejvýznamnější instituce typu kunstahalle v České republice. Galerie funguje jako obecně prospěšná společnost založená Městem Plzní. Zaměřuje se na výstavy moderního a současného českého i zahraničního umění.

Otevírací doba: Út-Ne 10:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Vstupné: 40,-
Aktuální výstavy: KATEŘINA SLÍPKOVÁ, JAN SAMEC A MILAN MAUR

Katedrála sv. Bartoloměje

Náměstí republiky
Náměstí leží ve středu městské památkové rezervace a nachází se zde řada významných památek, mezi nimi jako hlavní dominanta katedrála svatého Bartoloměje, renesanční plzeňská radnice, biskupská rezidence nebo soubor překrásných měšťanských domů. V severozápadním rohu stojí morový sloup z roku 1681 s replikou Plzeňské Madony. V dalších rozích náměstí najdete od roku 2010 moderní kašny znázorňující tři prvky plzeňského znaku, těmi je chrtice, anděl a velbloud.

Oběd

Plzeňská restaurace „U Pětatřicátníků" je součástí franchisingového konceptu ŠVEJK RESTAURANT. Tak jako každý Švejk Restaurant Vás i tato restaurace svou atmosférou vrátí do doby Rakouska-Uherska, na počátek 20. století. Tato švejkovna je typická svým interiérem s dřevěnými podlahami, dřevěným nábytkem a obložením stěn. Ty jsou doplněny barevnými vitrážemi s motivy kreseb Josefa Lady. Kapacita restaurace je 170 míst. V letním období je možné posedět v zahradní restauraci, s výhledem na Plzeňskou věž, o kapacitě 80 míst. Zde je pro vás připravena kvalitní česká gastronomie, která si zakládá na kvalitních surovinách, originálním způsobu servírování a výtečném plzeňském pivu.
Riegrova 227/12

Švejk Restaurant

Odpoledne

Západočeské muzeum

Západočeské muzeum
Muzeum bylo založeno v roce 1878 v budově postavené v letech 1896-1899 podle návrhu Josefa Škorpila v novorenesančním slohu. Pod ZČM dále spadají tyto projekty: Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: archeologie, botanika, etnografie, historie, novověké dějiny, paleontologie, pravěk, starověké dějiny, umělecké řemeslo a zoologie. Muzeum získalo i několik ocenění v rámci prestižní národní soutěže Gloria musaealis.

Otevírací doba: Út-Ne 10:00 - 18:00
Vstupné: od 30,-


Měšťanská beseda

Měšťanská beseda - na kafíčko
Nádherná secesní budova Měšťanské besedy je už více než 100 let středem plzeňské kultury. Původně název spolku měšťanů, který vznikl v roce 1862. Spolek se díky velkému množství členů na konci 19. století rozhodl, že potřebuje novou reprezentativnější budovu. Veřejnou soutěž o návrh budovy vyhrál se svým návrhem Alois Čenský a roku 1901 se Beseda otvírá veřejnosti. V dolním patře se nachází i kavárna, kde se dá vychutnávat dobrá káva v nádherném secesním prostředí.

Otevírací doba: Po-So 9:00 - 23:00 Ne 10:00 - 23:00

Večer

Divadlo J. K. Tyla

Divadlo J. K. Tyla (Velké divadlo)
Secesní budova byla postavená v roce 1902 a je významnou kulturní památkou města. Projekt stavby vytvořil architekt Antonín Balšánek, autorem opony je jeden z nejvýznamnějších českých malířů 19. a 20. století Augustin Němejc. Kromě divdelních inscenací nabízí Divadlo také další zajímavé akce, jako jsou letní prohlíky budovy Velkého divadla nebo výstavy úzce spjaté s divadelním světem.Do kulturní mapy Evropy se Divadlo zapsalo jako dějiště Mezinárodního festivalu Divadlo.